Chi tiết nhỏ nhưng tốn công sức nhất khi lắp ráp máy bay chiến đấu